Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Dobrý pastier

1 Žalm. Dávidov. Jahve je môj pastier, nič mi nechýba.
2 Vodí ma pokojne sa pásť na zelených pasienkoch, vedie ma na tiché miesta s čerstvou vodou, 3 dodáva mi novej sily. Vodí ma správnou cestou, ako mi prisľúbil. 4 I keď treba ísť tmavou úžľabinou, nebojím sa ničoho, lebo si pri mne. Tvoj prút a pastierska palica sú mi zábezpekou. 5 Pripravuješ mi pohostenie pred očami mojich protivníkov. Mažeš mi hlavu vonným olejom a čašu mi plníš po samý okraj. 6 Áno, šťastie a tvoja priazeň budú ma sprevádzať po celý život a tvoj dom, Jahve, bude mojím príbytkom naveky.