Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Utrpenie a nádej spravodlivého

1 Pre zbormajstra. Podľa "Laň na úsvite". Žalm. Dávidov.
2 "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo mi neprídeš na pomoc?" Takto znie môj úpenlivý nárek. 3 Bože môj, volám vo dne, ale mi neodpovedáš, kričím v noci, a odpočinku nemám. 4 A predsa ty si Najsvätejší, sláva vyvoleného národa! 5 Naši predkovia v teba skladali svoju nádej, dúfali v teba a vyslobodil si ich, 6 k tebe volali a unikli nebezpečenstvu, na teba sa spoliehali a nesklamali sa. 7 Ale ja som červ a nie človek, ľuďom na posmech, opovrhovaný svetom. 8 Všetci, čo ma vidia, robia si zo mňa posmešky, vyškierajú sa mi, pokyvujú hlavou a hovoria: 9 "Na Jahveho sa spoliehal, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, keď ho má rád." 10 Ty si chcel, aby som sa šťastne narodil, ochraňoval si ma v matkinom náručí, 11 tebe ma zverili, keď som prišiel na svet, ty si môj Boh už od narodenia. 12 Neopúšťaj ma, lebo súženie sa blíži a nemám nikoho, kto by mi pomohol. 13 Nepriatelia ma obkľúčili ako stád o býkov, obstali ma ako divé byvoly z krajiny Bašan. 14 Otvárajú na mňa tlamy ako lev, keď trhá korisť a reve. 15 Moja sila sa rozliala ako voda, všetky kosti sa mi uvoľnili, moje srdce je ako vosk, roztápa sa mi v útrobách. 16 Moja sila sa rozliala ako voda, všetky kosti sa mi uvoľnili, moje srdce je ako vosk, roztápa sa mi v útrobách. 17 Svorka divých psov ma obstupuje, obklopuje ma banda zločincov. Prebodli mi ruky a nohy 18 môžem si spočítať všetky kosti. Premeriavajú si ma a kochajú sa pri pohľade na mňa. 19 Delia si moje šaty a o môj plášť hádžu kocky. 20 Neopúšťaj ma, Jahve, sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc! 21 Zachráň ma pred mečom, vytrhni ma z pazúrov týchto psov! 22 Vysloboď ma z tlamy leva, obráň môj biedny života pred býčími rohmi! 23 Budem rozprávať svojim bratom o tom, čo si pre mňa urobil, budem ťa oslavovať v zhromaždení ľudu. 24 Chváľte Jahveho všetci, čo veríte v neho, oslavujte ho všetci Jakubovi potomkovia, uctievajte ho všetci synovia vyvoleného národa! 25 Lebo nepohŕda biednym, nezabúda na jeho utrpenie, neodvracia od neho svoju tvár, ale ho vyslyší, keď volá o pomoc. 26 Preto ťa chválim na veľkom zhromaždení a v prítomnosti tvojich verných prinášam obety, ktoré som sľúbil; 27 chudobní sa najedia do sýtosti. Nech chvália Jahveho tí, čo ho milujú, a nech dosiahnu trvalé blaho! 28 Všetky národy si spomenú na Jahveho, obrátia sa k nemu zo všetkých strán zeme, celá rodina národov bude sa mu klaňať. 29 Veď Jahve je najvyšší kráľ, vládne nad všetkými národmi. 30 Všetci mocnári sa mu poklonia, pred ním sa sklonia všetci smrteľníci a ja budem žiť iba pre neho. 31 Aj moje deti budú mu verne slúžiť, budú rozprávať o Pánovi budúcim pokoleniam, 32 ohlasovať budú národom, čo prídu: "Hľa, aké veľké sú Božie diela!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk