Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

Modlitba za kráľa

1 Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2 Nech ťa Jahve vyslyší v ťažkých dňoch, nech ťa ochraňuje Boh našich otcov! 3 Nech ti pošle pomoc zo svojej svätyne a podporu zo Sionu. 4 Nech sa láskavo rozpomenie na všetky tvoje dary, nech prijme tvoje obety. Sela 5 Nech ti dá, čo si tvoje srdce želá, nech požehná tvoje podujatia. 6 Potom budeme jasať nad tvojím víťazstvom a v mene nášho Boha vztýčime zástavy. Nech Jahve splní všetky tvoje prosby! 7 Viem, že Jahve dá víťazstvo svojmu pomazanému, odpovie mi zo svojej nebeskej svätyne a svojou mocou mi dopomôže k víťazstvu. 8 Mnohí sa vychvaľujú bojovými vozmi a koňmi, ale my sme silní mocou Jahveho, nášho Boha. 9 Oni klesajú a padajú, ale my stojíme a sme pevní. 10 Jahve, daj víťazstvo kráľovi! Prosíme ťa, vyslyš nás, keď ťa vzývame.