Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

19. kapitola

Jahve, slnko spravodlivosti

1 Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2 Nebesia hlásajú Božiu slávu a obloha rozpráva o veľkosti Božích diel. 3 Každý deň to zvestuje budúcemu dňu, každá noc to opakuje nasledujúcej noci. 4 Neužívajú reči ani slov, nepočuť nijaký zvuk, 5 a predsa ich hlas sa rozlieha celým svetom, ich posolstvo všetkými končinami zeme. On tam hore postavil stan pre slnko, 6 ktoré vychádza ako ženích zo svojej izby, teší sa sťa borec hotový do behu. 7 Vynára sa z jedného okraja neba, oblúkom sa uberá k druhému a nič sa neskryje pred jeho žiarou. 8 Jahveho zákon je dokonalý a obnovuje život, Jahveho svedectvo je pravdivé a vlieva múdrosť skromným ľuďom. 9 Jahveho nariadenia sú správne a obšťastňujú srdcia. Jahveho prikázania sú žiarivé, dávajú svetlo očiam. 10 Jahveho bázeň je výborná a potrvá naveky. Jahveho zákony sú pravdivé a spravodlivé. 11 Vzácnejšie nad zlato, nad množstvo čistého zlata, sú sladšie nad med, nad najlepší med. 12 Preto aj ja, tvoj sluha, riadim sa nimi; kto ich zachováva, má hojnú odmenu. 13 Ale kto badá vlastné poklesky? Preto ma osloboď od vín, ktoré nevidím. 14 Zachovaj ma najmä od pýchy, aby ma neovládala, tak budem dokonalý, čistý od veľkého hriechu. 15 Nech sú ti príjemné moje slová i myšlienky môjho srdca, Jahve, moje útočište a môj záchranca!