Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Jahve, môj podiel na dedičstve

1 Polohlasom. Dávidov. Bože, vezmi si ma pod ochranu, ty si moje útočište!
2 Jahve, pokorne ti vyznávam: "Ty si môj Pán, pre mňa niet šťastia mimo teba." 3 Bezmocní sú zemskí bôžikovia, prekliati sú všetci, čo sa im klaňajú. 4 Tí, čo sa za nimi vláčia, pritiahnu na seba nešťastie. Ja im nikdy neprinesiem obetu krvi, ich mená nikdy nevezmem na pery. 5 Jahve, ty si moje dedičstvo, ty si moja budúcnosť, môj osud je v tvojich rukách. 6 Pripadol mi prekrásny podiel, so svojím dedičstvom som veľmi spokojný. 7 Oslavujem ťa, Jahve, ty si môj radca; ešte aj za noci ma srdce napomína. 8 Teba mám ustavične na mysli, Jahve, stojíš mi po pravici a padnúť nemôžem. 9 Preto sa teší moje srdce a duša mi plesá, ba aj telo spokojne spočíva, 10 lebo ma nevydáš ríši smrti a nedovolíš, aby tvoj verný sluha videl porušenie. 11 Ukážeš mi cestu života, dokonalú radosť v tvojej prítomnosti, po tvojej pravici večitú blaženosť.