15. kapitola

Jahveho hosť

1 Žalm. Dávidov. Jahve, kto sa smie predstaviť v tvojom chráme, kto môže bývať na tvojom Svätom vrchu?
2 Ten, kto žije bezúhonne, kto si počína spravodlivo, kto vraví pravdu z úprimného srdca 3 a jazykom nepodvádza; kto nerobí škodu blížnemu a nekydá hanu na svojho suseda; 4 kto zavrhuje podliaka a bohabojného človeka si uctí; kto svoju prísahu nezruší, hoci má z nej škodu; 5 kto nepožičiava peniaze na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto si takto počína, bude vždy pevne stáť.