Predchádzajúca kapitola

150. kapitola

Záverečná doxológia

1 Aleluja! Chváľte Boha v jeho svätyni! Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe!
2 Chváľte ho pre jeho veľkolepé diela, chváľte ho pre jeho nesmiernu velebu! 3 Chváľte ho hlaholom trúb, chváľte ho harfou a citarou! 4 Chváľte ho tancom za zvuku tamburín, chváľte ho na flautách a zvučných strunách! 5 Chváľte ho zvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi! 6 Všetky živé tvory nech chvália Jahveho! Aleluja!