Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

149. kapitola

Víťazný spev

1 Aleluja! Spievajte Jahvemu novú pieseň; chválospev v zhromaždení veriacich!
2 Nech sa vyvolený národ teší svojmu Stvoriteľovi, nech sa Boží ľude raduje svojmu Kráľovi! 3 Oslavujte ho posvätným tancom, spievajte mu žalmy za zvuku bubnov a citár! 4 Pretože Jahve miluje svoj ľud, svoj skromný ľud venčí víťazstvom. 5 Nech jeho verní víťazne jasajú, nech prekypujú radosťou, keď sa mu klaňajú. 6 Nech volajú Bohu na slávu z plného hrdla s dvojsečným mečom v rukách, 7 aby vykonali odvetu na národoch, aby potrestali pohanov! 8 Aby ich kráľov sputnali okovami, ich veľmožov železnými reťazami, 9 aby vykonali rozsudok, vynesený nad nimi. To bude na slávu všetkým jeho verným. Aleluja!