Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

Človek bez Boha

1 Pre zbormajstra. Dávidov. Hlupák si myslí, že Boha niet. Akí sú skazení, aké ohavné skutky páchajú, niet nikoho, kto by konal dobro.
2 Jahve sa z neba skláňa k ľuďom, aby videl, či si voľakto múdro počína, či niekto hľadá Boha. 3 No všetci poblúdili, úplne sa zvrhli; nikto nerobí nič dobré, ani len jeden jediný! 4 Či nie sú hlúpi tí, čo páchajú zlo, čo mi požierajú ľud, akoby jedli chlieb, a Jahveho nikdy nevzývajú? 5 Veru, tam sa zhrozia, lebo Boh je so spravodlivými. 6 Chcete zmariť nádeje bedára, ale Jahve mu je útočišťom. 7 Nech zostúpi zo Siona spása môjmu ľudu! Národ bude jasať a Boží ľud sa bude radovať, keď Jahve obnoví svoj ľud.