Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

148. kapitola

Kozmická chvála

1 Aleluja! Chváľte Jahveho z nebies, chváľte ho na výsostiach!
2 Chváľte ho, všetci jeho anjeli, chváľte ho, všetky jeho nebeské vojská! 3 Chváľte ho, slnko a mesiac, chváľte ho, žiarivé hviezdy! 4 Chváľte ho, najvyššie nebesia a vody nad oblohou! 5 Nech chvália meno Jahveho, lebo on rozkázal a boli stvorené, 6 určil, aby trvali navždy pod zákonom, ktorý trvá naveky. 7 Chváľte Jahveho zo zeme, veľryby a morské hlbiny, 8 blesky a krupobitie, snehy a ľady, víchor, ktorý plní jeho slovo, 9 všetky vrchy a pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, 10 divá zver a všetok domáci dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo; 11 králi zeme a všetky národy, vladári a sudcovia zeme, 12 mládenci a panny, starci a deti! 13 Všetci chváľte Jahveho meno, lebo je vznešenejšie nad ostatné mená a jeho veleba prevyšuje zem i nebo. 14 Priviedol svoj národ k moci, na slávu všetkých svojich verných, synov vyvoleného národa, ktorý mu je najmilší. Aleluja!