Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

147. kapitola

Hymnus na Všemohúceho

1 Chváľte Jahveho! Aké krásne je ospevovať nášho Boha, aké milé spievať mu na chválu!
2 Jahve znova buduje Jeruzalem a zhromažďuje vyhnancov Izraela. 3 On uzdravuje zlomených srdcom a obväzuje im rany; 4 ten, ktorý určil počet hviezd a každú volá po mene. 5 Veľký a všemohúci je náš Pán a jeho múdrosť je nesmierna. 6 Jahve dvíha pokorných a bezbožných ponižuje do prachu. 7 Spievajte Jahvemu pieseň vďaky, spievajte nášmu Bohu za zvuku harfy. 8 On oblohu zaťahuje mrakmi a zemi zosiela dážď, vŕšky odieva trávou, dáva plodiny človeku, 9 dobytku poskytuje krmivo a mladým havranom to, čo si pýtajú. 10 Nepočíta so silou koní, nemá záľubu v rýchlych bežcoch; 11 Jahve má záľubu v tých, čo ho uctievajú a dôverujú jeho dobrote. 12 Jeruzalem, oslavuj Jahveho, Sion, chváľ svojho Boha, 13 lebo novými závorami zosilnil tvoje brány a požehnal tvojich obyvateľov! 14 Zaistil pokoj na tvojom území a dal ti dostatok výbornej pšenice. 15 Posiela na zem svoje slovo, rýchlo letí jeho posolstvo. 16 Rozsýpa sneh ako vlnu, rozsieva inoväť ako popol, 17 rozhadzuje srieň ako odrobinky chleba, zosiela mráz a vody zamŕzajú, 18 povie slovo a ľad sa topí, pošle vietor a rieky znova tečú. 19 Našim praotcom oznámil svoju vôľu, svoje rozhodnutia a zákony vyvolenému národu. 20 Nezaobchádzal tak s inými národmi, nezjavil im svoj zákon. Aleluja!