Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

147. kapitola

Hymnus na Všemohúceho

1 Chváľte Jahveho! Aké krásne je ospevovať nášho Boha, aké milé spievať mu na chválu!
2 Jahve znova buduje Jeruzalem a zhromažďuje vyhnancov Izraela. 3 On uzdravuje zlomených srdcom a obväzuje im rany; 4 ten, ktorý určil počet hviezd a každú volá po mene. 5 Veľký a všemohúci je náš Pán a jeho múdrosť je nesmierna. 6 Jahve dvíha pokorných a bezbožných ponižuje do prachu. 7 Spievajte Jahvemu pieseň vďaky, spievajte nášmu Bohu za zvuku harfy. 8 On oblohu zaťahuje mrakmi a zemi zosiela dážď, vŕšky odieva trávou, dáva plodiny človeku, 9 dobytku poskytuje krmivo a mladým havranom to, čo si pýtajú. 10 Nepočíta so silou koní, nemá záľubu v rýchlych bežcoch; 11 Jahve má záľubu v tých, čo ho uctievajú a dôverujú jeho dobrote. 12 Jeruzalem, oslavuj Jahveho, Sion, chváľ svojho Boha, 13 lebo novými závorami zosilnil tvoje brány a požehnal tvojich obyvateľov! 14 Zaistil pokoj na tvojom území a dal ti dostatok výbornej pšenice. 15 Posiela na zem svoje slovo, rýchlo letí jeho posolstvo. 16 Rozsýpa sneh ako vlnu, rozsieva inoväť ako popol, 17 rozhadzuje srieň ako odrobinky chleba, zosiela mráz a vody zamŕzajú, 18 povie slovo a ľad sa topí, pošle vietor a rieky znova tečú. 19 Našim praotcom oznámil svoju vôľu, svoje rozhodnutia a zákony vyvolenému národu. 20 Nezaobchádzal tak s inými národmi, nezjavil im svoj zákon. Aleluja!