Predchádzajúca kapitola

146. kapitola

Hymnus na Boha pomocníka

1 Aleluja! Chváľ, duša moja, Jahveho!
2 Dokiaľ žijem, budem chváliť Jahveho, po celý život budem Bohu hrať a spievať. 3 Nespoliehajte sa na zemských vladárov, na žiadneho smrteľníka, lebo vám pomôcť nemôže. 4 Keď naposledy vydýchne, vráti sa do zeme, v tej chvíli padnú všetky jeho plány. 5 Šťastný je človek, ktorému pomáha pravý Boh a ktorý sa spolieha na Jahveho, svojho Boha, 6 Stvoriteľa neba, zeme i mora a všetkého, čo v nich jestvuje. On je vždy verný svojim sľubom, 7 utláčaným dopomáha k právu, Jahve hladným dáva chlieb a väzňom slobodu. 8 Jahve dáva slepým zrak, Jahve narovnáva zohnuté chrbty, Jahve miluje statočných, 9 Jahve chráni ľudí bez domova, pomáha sirote i vdove, ale marí plány bezbožníkov. 10 Jahve večne kraľuje, tvoj Boh, ó, Sion, bude kraľovať z pokolenia na pokolenie.