Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

145. kapitola

Chvála kráľovi Jahvemu

1 Chvála. Dávidova. Alef Oslavujeme tvoju veľkosť, môj Boh a Kráľ, a zvelebujeme tvoje meno teraz i na večné veky.
2 Bet Deň čo deň budem ťa velebiť a chváliť tvoje meno teraz i na večné veky. 3 Gimel Jahve je veľký a hodný chvály, jeho veľkosť je nesmierna. 4 Dalet Jedno pokolenie rozpráva ďalšiemu pokoleniu o tvojich činoch: hlásajú tvoje podivuhodné skutky 5 He a šíria chvály o tvojich nádherných dielach a o tvojej nesmiernej velebnosti. 6 Vav Ľudia budú s úžasom rozprávať o prejavoch tvojej moci a vyhlasovať, aký si veľký. 7 Zain Budú si pripomínať tvoju nesmiernu dobrotivosť a s radosťou ospevovať tvoju spravodlivosť. 8 Chet Jahve je milostivý a starostlivý, zhovievavý a plný lásky. 9 Tet Jahve je dobrotivý ku všetkým a otcovsky sa stará o všetko, čo stvoril. 10 Jod Jahve, nech ťa chvália všetky tvoje stvorenia a tvoji verní nech sa ti klaňajú. 11 Kaf Nech šíria slávu tvojho kráľovstva a rozprávajú o tvojej moci, 12 Lamed aby sa dozvedeli všetci ľudia, aké veľké sú tvoje skutky a aké slávne a vznešené je tvoje kráľovstvo. 13 Mem Tvoje kráľovstvo trvá naveky a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. (Nun) Jahve je verný vo svojich prisľúbeniach a dobrotivý vo všetkom, čo koná. 14 Samek Jahve podopiera tých, čo klesajú, a pozdvihuje skľúčených. 15 Ain Zraky všetkých sa upierajú na teba s nádejou a ty im dávaš pokrm v pravý čas; 16 Pe plným priehrštím láskavo sýtiš všetky živé tvory. 17 Cade Jahve je spravodlivý vo všetkých svojich zámeroch a láskavý vo všetkých svojich skutkoch; 18 Kof Jahve je blízky tým, čo ho vzývajú, čo ho vzývajú s úprimným srdcom. 19 Reš Splní ich túžby, keď ho oddane uctievajú, počúva ich prosby a zachráni ich. 20 Šin Jahve bedlí nad tými, čo ho milujú, ale bezbožných vyhubí. 21 Tav Nech moje ústa spievajú chválu Jahvemu, nech všetko tvorstvo velebí jeho sväté meno teraz i na večné veky!