Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

145. kapitola

Chvála kráľovi Jahvemu

1 Chvála. Dávidova. Alef Oslavujeme tvoju veľkosť, môj Boh a Kráľ, a zvelebujeme tvoje meno teraz i na večné veky.
2 Bet Deň čo deň budem ťa velebiť a chváliť tvoje meno teraz i na večné veky. 3 Gimel Jahve je veľký a hodný chvály, jeho veľkosť je nesmierna. 4 Dalet Jedno pokolenie rozpráva ďalšiemu pokoleniu o tvojich činoch: hlásajú tvoje podivuhodné skutky 5 He a šíria chvály o tvojich nádherných dielach a o tvojej nesmiernej velebnosti. 6 Vav Ľudia budú s úžasom rozprávať o prejavoch tvojej moci a vyhlasovať, aký si veľký. 7 Zain Budú si pripomínať tvoju nesmiernu dobrotivosť a s radosťou ospevovať tvoju spravodlivosť. 8 Chet Jahve je milostivý a starostlivý, zhovievavý a plný lásky. 9 Tet Jahve je dobrotivý ku všetkým a otcovsky sa stará o všetko, čo stvoril. 10 Jod Jahve, nech ťa chvália všetky tvoje stvorenia a tvoji verní nech sa ti klaňajú. 11 Kaf Nech šíria slávu tvojho kráľovstva a rozprávajú o tvojej moci, 12 Lamed aby sa dozvedeli všetci ľudia, aké veľké sú tvoje skutky a aké slávne a vznešené je tvoje kráľovstvo. 13 Mem Tvoje kráľovstvo trvá naveky a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. (Nun) Jahve je verný vo svojich prisľúbeniach a dobrotivý vo všetkom, čo koná. 14 Samek Jahve podopiera tých, čo klesajú, a pozdvihuje skľúčených. 15 Ain Zraky všetkých sa upierajú na teba s nádejou a ty im dávaš pokrm v pravý čas; 16 Pe plným priehrštím láskavo sýtiš všetky živé tvory. 17 Cade Jahve je spravodlivý vo všetkých svojich zámeroch a láskavý vo všetkých svojich skutkoch; 18 Kof Jahve je blízky tým, čo ho vzývajú, čo ho vzývajú s úprimným srdcom. 19 Reš Splní ich túžby, keď ho oddane uctievajú, počúva ich prosby a zachráni ich. 20 Šin Jahve bedlí nad tými, čo ho milujú, ale bezbožných vyhubí. 21 Tav Nech moje ústa spievajú chválu Jahvemu, nech všetko tvorstvo velebí jeho sväté meno teraz i na večné veky!