Predchádzajúca kapitola

144. kapitola

Hymnus pre vojnu a víťazstvo

1 Dávidov. Nech je pochválený Jahve, môj ochranca, ktorý nacvičuje moje ramená do boja, pripravuje moje ruky na zápas.
2 Moja láska, moja pevnosť, môj hrad a môj záchranca, môj štít, na ktorý sa spolieham; on mi podrobuje národy. 3 Jahve, čo je človek, že sa oňho staráš, čo je smrteľník, že naň berieš ohľad? 4 Človek je ako závan vetra, celý jeho život ako letiaci tieň. 5 Jahve, nahni oblohu a zostúp, dotkni sa vrchov a budú chrliť dym, 6 vrhni blesky a rozpráš nepriateľov, vystreľ šípy a uveď ich do zmätku. 7 Siahni rukou z výsosti a zachráň ma, vytiahni ma z hlbokých vôd, z moci nepriateľských cudzincov, 8 ktorí sú – čo slovo, to lož, a pravicu dvíhajú k falošnej prísahe. 9 Bože, zaspievam ti novú pieseň, zahrám ti na desaťstrunnej harfe, 10 lebo ty dávaš víťazstvo kráľom a oslobodzuješ svojho sluhu Dávida, zachráň ma pred hrozným mečom; 11 vytrhni ma z moci nepriateľských cudzincov, ktorí sú – čo slovo, to lož, a pravicu dvíhajú k falošnej prísahe! 12 Naši synovia vo svojej mladistvej sile nech sú urastení ako jedle, naše dcéry ako ozdobné piliere na rohoch paláca! 13 Naše sýpky nech sú plné, nech oplývajú zásobami. Naše ovce nech sa množia na tisíce, nech je ich na desaťtisíce na našich nivách; 14 náš dobytok nech je vypasený! Nech nepriateľ nevtrhne do nášho mesta, na našich uliciach nech sa neozývajú poplašné výkriky. 15 Šťastný ľud, ktorému sa takto vodí, šťastný ľud, ktorého Bohom je Jahve!