Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

143. kapitola

Pokorná prosba

1 Žalm. Dávidov. Jahve, vyslyš moju modlitbu, vypočuj moju prosbu, veď si verný svojim sľubom, odpovedz mi, veď si spravodlivý.
2 Nevolaj svojho sluhu pred súd, lebo niet človeka, čo by pred tebou mohol povedať, že je nevinný. 3 Nepriateľ ma prenasleduje, po zemi ma pošliapal, chce ma vohnať do tmy zabudnutia ako človeka dávno zomrelého, 4 takže som celkom ochabol na duchu a srdce mi krehne od úzkosti. 5 Spomínam si na minulé časy, uvažujem o všetkom, čo si urobil, obdivujem všetky tvoje diela. 6 K tebe spínam ruky, smädím po tebe ako vyprahnutá zem. Sela 7 Jahve, čím skôr ma vyslyš, lebo už klesám na duchu. Neodvracaj odo mňa svoju láskavú tvár, aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu. 8 Čím skôr mi daj pocítiť svoju lásku, lebo len na teba sa spolieham. Ukáž mi cestu, ktorou mám kráčať, veď k tebe sa dvíhajú túžby mojej duše. 9 Jahve, zbav ma mojich nepriateľov, tebe sa zverujem. 10 Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh! Nech ma tvoj dobrý duch privedie na správnu cestu. 11 Zachráň mi život, ako si prisľúbil, Jahve, vysloboď ma z tiesne, veď si dobrotivý! 12 Pre svoju lásku ku mne rozpráš mojich nepriateľov, znič všetkých, čo ma sužujú, veď ja som tvoj verný sluha!