Predchádzajúca kapitola

141. kapitola

Proti zvodom zla

1 Žalm. Dávidov. Jahve, volám k tebe, príď mi na pomoc, vypočuj môj hlas, keď volám k tebe!
2 Nech sa vznáša k tebe moja modlitba ako vonné kadidlo a moje pozdvihnuté ruky nech sú ako večerná obeta! 3 Jahve, postav stráž nad mojimi rečami a dozeraj na moje slová. 4 Nedovoľ, aby sa mi srdce naklonilo k zlému, aby som sa dal na bezbožné skutky so zločincami a zasadal si s nimi na hostinách. 5 Nech ma radšej statočný človek udrie a priateľ pokarhá, ale nech mi bezbožníci olejom nekropia hlavu na privítanie, lebo tým by som sa stal účastným na ich zločinoch. 6 Budú vydaní Božej spravodlivosti a ľudia uznajú, že moje slová boli pravdivé. 7 Ich kosti budú pohodené na okraji hrobu ako kusy dreva a úlomky skál, roztrúsené po zemi. 8 Ale moje oči sa obracajú k tebe, Jahve, k tebe sa utiekam, ochraňuj môj život! 9 Ochráň ma pred osídlom, čo mi nastrojili, pred nástrahami zlých ľudí. 10 Nech bezbožní popadajú do vlastných sietí, zatiaľ čo ja prejdem bezpečne pomimo.