Predchádzajúca kapitola

140. kapitola

Proti zlovoľníkom

1 Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2 Jahve, osloboď ma od zlých ľudí, ochráň ma pred násilníkmi, 3 ktorí majú srdcia plné podlých plánov a denne vyvolávajú spory. 4 Jazyky majú naostrené ako hady, ich slová sú ako jed vretenice. Sela 5 Chráň ma, Jahve, pred rukami bezbožníkov, ochráň ma pred násilníkmi, ktorí plánujú, ako mi podraziť nohy. 6 Spupní ľudia mi nastavujú pascu, napínajú mi sieť a nástrahy na chodník. Sela 7 Obraciam sa na Jahveho: "Ty si môj Boh, Jahve, počuj môj výkrik o pomoc! 8 Jahve, môj Pane, môj mocný ochranca, ty mi kryješ hlavu počas boja. 9 Nedopusť, Jahve, aby sa splnili túžby bezbožníkov, nedovoľ, aby sa uskutočnili ich zámery. 10 Tí, čo sú okolo mňa, búria sa proti mne, Sela ale ich sprisahanie nech je im na záhubu. 11 Nech prší na nich žeravé uhlie, nech sú vrhnutí do priepasti a nech z nej nikdy nevyjdú! 12 Nech osočovateľ nemá na zemi dlhé trvanie, nech zloba vženie surovca do záhuby!" 13 Viem, že Jahve obháji ubiedených, dopomôže k právu utláčaným. 14 Statoční ľudia budú ti ďakovať, svätí budú pokojne žiť v tvojej prítomnosti.