Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

139. kapitola

Pocta vševediacemu

1 Pre zbormajstra. Dávidov. Žalm. Jahve, ty vidíš do môjho srdca a poznáš ma.
2 Či si sadám a či vstávam, ty o tom vieš. Všetky moje snahy poznáš zďaleka. 3 Vidíš, či pracujem alebo odpočívam, vieš o všetkom, čo robím. 4 Ešte som ani ústa neotvoril a ty, Jahve, už vieš, čo chcem povedať. 5 Obklopuješ ma zo všetkých strán a vystieraš na mňa svoju ruku. 6 Pre mňa je úžasné také poznanie, príliš vysoké a nepochopiteľné. 7 Kam by som mohol ujsť od tvojho ducha, kam utiecť z tvojej prítomnosti? 8 Keby som vystúpil na nebo, ty si tam, keby som si ľahol v ríši mŕtvych, aj tam si. 9 Keby som vzal krídla rannej zory a usadil sa ďaleko na západe, 10 aj tam ma tvoja ruka nájde, pevne ma zachytí tvoja pravica. 11 Keby som si povedal: "Nech ma tma ukryje a noc ma obtočí namiesto dňa, 12 pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc ti svieti ako deň. Tebe tma i svetlo sú jedno. 13 Ty si utvoril moje telo a moju dušu, utkal si ma v matkinom živote. 14 Oslavujem ťa za toľké zázraky: podivuhodný som ja, podivuhodné tvoje diela! Ty si ma dokonale poznal. 15 Moje telo nebolo tajomstvom pre teba, keď som bol v skrytosti stvárňovaný, utkaný v matkinom živote. 16 Videl si moje údy ešte beztvárne, všetko bolo predom zapísané v tvojej knihe, deň za dňom sa rozvíjali, ani jeden nezaostal. 17 Bože, ťažké sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský! 18 Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako zrniek piesku! Aby som im prišiel na koniec, moje roky by sa museli rovnať tvojimi. 19 Bože, kiež by si pobil bezbožníkov! Vzdiaľte sa odo mňa, krvilační ľudia! 20 Rozprávajú o tebe zákerne, zločinne sa proti tebe búria. 21 Jahve, ako nenávidím tých, čo teba nenávidia, ako pohŕdam tými, čo ti odporujú! 22 Nenávidím ich z celého srdca, pokladám ich za svojich nepriateľov. 23 Bože, skúmaj ma a poznaj moje srdce, skúšaj ma a prever moje myšlienky! 24 Ak nájdeš vo mne niečo nesprávne, priveď ma na večne správnu cestu!