Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

138. kapitola

Hymnus vďakyvzdania

1 Dávidov. Oslavujem ťa, Jahve, z celého srdca, že si vypočul moju modlitbu. Ospevujem ťa pred anjelmi
2 a klaniam sa ti v tvojom svätom chráme. Oslavujem ťa za lásku a vernú pomoc, lebo si veľkolepo vyplnil svoje prisľúbenia. 3 Keď som ťa prosil, láskavo si ma vyslyšal, rozmnožil si silu mojej duše. 4 Nech ťa oslavujú všetci králi zeme, Jahve, keď počujú slová, ktoré si vyriekol, 5 nech chvália cesty Jahveho: "Veľká je sláva Jahveho! 6 Aký vznešený je Jahve, ale chudáka má na zreteli a na pyšného hľadí zďaleka." 7 Aj keď musím prejsť veľkým súžením, ty ma zachováš nažive, proti hnevu mojich nepriateľov vystieraš ruku a tvoja pravica ma zachráni. 8 Jahve urobí pre mňa všetko, Jahve, tvoja láska je večná, nenechaj svoje diela nedokončené.