Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

137. kapitola

Vyhnancov spev

1 Keď sme bývali na brehoch babylonských riek, plakávali sme pri spomienke na Sion.
2 Na vŕby v tom cudzom kraji povešali sme svoje harfy. 3 Lebo tam nám naši otrokári kázali spievať, naši mučitelia žiadali radostné spevy: "Spievajte nám sionské piesne!" 4 Ako môžem spievať Jahveho piesne v cudzej zemi? 5 Ak zabudnem na teba, Jeruzalem, nech mi uschne pravica! 6 Nech mi jazyk prischne k podnebiu, ak prestanem na teba spomínať, ak Jeruzalem nebudem pokladať za svoje najväčšie potešenie! 7 Jahve, nezabudni Edomcom deň, keď padol Jeruzalem! Ako vykrikovali: "Zbúrajte ho, zbúrajte ho až do základov!" 8 Babylon, ty ničiteľ, blaho tomu, kto sa ti vypomstí za zlo, čo si nám urobil! 9 Blaho tomu, kto pochytá tvoje deti a rozmláti ich o skalu!