Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

136. kapitola

Veľké litánie vďakyvzdania

1 Ďakujte Jahvemu, lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky.
2 Ďakujte najvyššiemu Bohu, lebo jeho láska trvá naveky. 3 Ďakujte najmocnejšiemu Pánovi, lebo jeho láska trvá naveky. 4 Len on koná veľké zázraky, lebo jeho láska trvá naveky. 5 Svojou múdrosťou stvoril nebesia, lebo jeho láska trvá naveky. 6 Upevnil zem nad vodami, lebo jeho láska trvá naveky. 7 Stvoril veľké svetlá, lebo jeho láska trvá naveky; 8 slnko, aby ovládalo deň, lebo jeho láska trvá naveky; 9 mesiac a hviezdy, aby ovládali noc, lebo jeho láska trvá naveky. 10 Pobil prvorodených v Egypte, lebo jeho láska trvá naveky. 11 Vyviedol vyvolený národ spomedzi nich, lebo jeho láska trvá naveky, 12 mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho láska trvá naveky. 13 Rozdelil Trstinové more vo dvoje, lebo jeho láska trvá naveky, 14 previedol cezeň svoj ľud, lebo jeho láska trvá naveky, 15 faraóna a jeho vojsko zmietol do mora, lebo jeho láska trvá naveky. 16 Svoj ľud previedol púšťou, lebo jeho láska trvá naveky. 17 Porazil veľkých kráľov, lebo jeho láska trvá naveky. 18 Pobil mocných kráľov, lebo jeho láska trvá naveky, 19 Sichona, kráľa amorejského, lebo jeho láska trvá naveky, 20 Oga, kráľa bašanského, lebo jeho láska trvá naveky. 21 Ich krajiny dal svojmu ľudu, lebo jeho láska trvá naveky, 22 do dedičstva vyvolenému národu, ktorý mu slúži, lebo jeho láska trvá naveky. 23 Rozpamätal sa na nás, keď sme boli pokorení, lebo jeho láska trvá naveky. 24 Oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho láska trvá naveky. 25 Dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho láska trvá naveky. 26 Ďakujme Bohu, ktorý je na nebesiach, lebo jeho láska trvá naveky.