Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

134. kapitola

Na nočnú slávnosť

1 Pieseň vystupovania. Poďte, zvelebujte Jahveho, všetci Jahveho služobníci! Všetci, ktorí v Jahveho chráme konáte služby v nočných hodinách.
2 Pozdvihujte ruky k modlitbe a zvelebujte Jahveho! 3 Nech ťa zo Sionu žehná Jahve, ktorý stvoril nebo i zem!