Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

133. kapitola

Bratský život

1 Pieseň vystupovania. Dávidova. Aké je dobré, aké je príjemné, keď sa nažíva bratsky pospolu!
2 Ako keď vonný olej, vyliaty na hlavu veľkňaza, steká mu po tvári a kvapká na okraj jeho rúcha, 3 ako chermonská rosa, keď padá na sionské vŕšky. Tam Jahve udeľuje požehnanie a život naveky.