Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

129. kapitola

Proti nepriateľom Sionu

1 Pieseň vystupovania. Koľko sa ma natrápili od mladosti – nech zvolá vyvolený ľud –
2 koľko sa ma natrápili od mladosti, ale ma nepremohli! 3 Po chrbte mi orali oráči a ťahali dlhé brázdy, 4 ale Jahve je spravodlivý, rozsekal povrazy bezbožných. 5 Nech sú hanobne zahnaní na útek všetci, čo nenávidia Sion! 6 Nech sú ako tráva na streche, čo uschne prv, než ju vytrhajú; 7 žnec si ňou nenaplní hrsť, ani náručie ten, čo viaže snopy, 8 a okoloidúci nezakričia: "Jahve vás požehnaj! Žehnáme vás v mene Jahveho!"