Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

128. kapitola

Požehnanie veriaceho

1 Pieseň vystupovania. Šťastný je každý, kto sa bojí Jahveho a žije podľa jeho vôle.
2 Vlastnou prácou si zaistíš živobytie, budeš šťastný a budeš sa mať dobre. 3 Tvoja manželka bude ako plodný vinič v zátiší tvojho domu. Tvoji synovia budú ako mladé olivy okolo tvojho stola. 4 Takto bude požehnaný človek, ktorý sa bojí Jahveho. 5 Nech ťa požehná Jahve zo Siona! Aby si bol účastný blahobytu Božieho mesta po všetky dni svojho života! 6 Aby si videl deti svojich detí! Pokoj a šťastie Božiemu ľudu!