Predchádzajúca kapitola

126. kapitola

Spev pri návrate

1 Pieseň vystupovania. Keď Jahve priviedol zajatcov späť na Sion, boli sme ako vo snách.
2 Smiechu sme mali plné ústa a spievali sme s nadšením. Vtedy si pohania povrávali: "Jahve urobil pre nich veľké veci." 3 Naozaj, Jahve urobil pre nás veľké veci a boli sme plní radosti. 4 Jahve, navráť nám našich zajatcov, ako vraciaš potoky na južnú púšť! 5 Tí, čo sejú so slzami, budú žať so spevom. 6 Odchádzajú s plačom nesúc si hŕstku osiva, ale vracajú sa s radostným spevom a prinášajú svoje snopy.