Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

125. kapitola

Boh ochraňuje svojich

1 Pieseň vystupovania. Kto sa spolieha na Jahveho, je ako vrch Sion, nemožno ním pohnúť, stojí pevne naveky.
2 Ako vrchy objímajú Jeruzalem, tak Jahve objíma svoj ľud teraz a na večné veky. 3 Žezlo bezbožníkov nebude trvale vládnuť nad vlasťou Božieho ľudu, aby sa aj nábožní nedali na zlé cesty. 4 Jahve, rob dobre tým, ktorí sú dobrí a majú úprimné srdce, 5 ale tých, čo sa dali na hriešne cesty, znič, Jahve, so zločincami! Pokoj Božiemu ľudu!