Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

124. kapitola

Záchranca Izraela

1 Pieseň vystupovania. Dávidova. Keby Jahve nebol býval s nami, povedz, vyvolený národ,
2 keby Jahve nebol býval s nami, keď nás nepriatelia napadli, 3 boli by nás zhltli zaživa, tak boli proti nám rozzúrení. 4 Bola by nás zmietla povodeň, príval by sa bol prehnal cez nás 5 boli by nás potopili ako spenené vody. 6 Nech je zvelebený Jahve, že nás nenechal napospas ich zubom! 7 Unikli sme ako vtáča zo siete lovcov, sieť sa roztrhla a my sme sa vyslobodili. 8 Naša pomoc v mene Jahveho, ktorý stvoril nebo i zem.