Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

122. kapitola

Pozdrav Jeruzalemu

1 Pieseň vystupovania. Dávidova. Zaradoval som sa, keď mi povedali: "Poďme do Jahveho chrámu!"
2 Konečne sme zastali v tvojich bránach, Jeruzalem! 3 Jeruzalem je vystavaný ako mesto, kde všetko sa spája v súladný celok. 4 Sem vystupujú kmene, Jahveho kmene, vďaky vzdávať Jahveho menu, ako je povinnosťou Izraela. 5 Lebo tu stoja súdne stolice, tróny Dávidovho rodu. 6 Modlite sa za pokoj Božieho mesta: "Nech šťastne žijú všetci, čo ťa milujú! 7 V tvojich hradbách nech panuje pokoj, bezpečnosť v tvojich domoch!" 8 Z lásky k svojim bratom a priateľom pozdravujem ťa: "Pokoj s tebou!" 9 Z lásky k chrámu Jahveho, nášho Boha, modlím sa za tvoje šťastie.