Predchádzajúca kapitola

121. kapitola

Strážca Izraela

1 Pieseň vystupovania. Dávidova. Upieram oči na vŕšky, či mi odtiaľ nepríde pomoc.
2 Pomoc mi prichádza iba od Boha, ktorý stvoril nebo i zem. 3 Ako by ťa nechal padnúť tvoj strážca, ako by mohol zaspať! 4 Strážca Božieho ľudu nikdy nedrieme, nikdy nespí. 5 Boh je tvoj strážca a tvoj ochranca, vždy ti stojí po pravici. 6 Cez deň ťa nezraní slnečný úpal, ani chlad za mesačnej noci. 7 Boh ťa uvaruje od každej nehody, bude ti chrániť život. 8 Boh bude nad tebou bedliť, keď odchádzaš a keď sa vraciaš, teraz i v každom čase.