Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

120. kapitola

Nepriatelia pokoja

1 Pieseň vystupovania. Keď sa ocitnem v úzkosti, volám k Jahvemu a on ma vyslyší.
2 Jahve, osloboď ma od lživých perí a od podvodníckeho jazyka! 3 Luhársky jazyk čo s tebou spraví, čím sa ti odplatí? 4 Šípmi bojovníka, kalenými na žeravom uhlí borovíc. 5 Poľutovaniahodný je môj život, akoby som žil medzi divochmi v Mešeku a s kočovníkmi pod stanmi v Kedare. 6 Dlhý čas som žil medzi ľuďmi, ktorí nenávidia pokoj. 7 Keď ja začnem hovoriť o pokoji, oni sú za vojnu.