Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Proti lživému svetu

1 Pre zbormajstra. Na osemstrunovom. Žalm. Dávidov.
2 Pomôž mi, Jahve! Už niet statočného človeka, Vymizla vernosť spomedzi ľudí. 3 Všetci sa navzájom klamú, hovoria úlisnými perami a falošným srdcom. 4 Jahve, znič všetky lživé pery i jazyky, čo rozprávajú pyšné reči, 5 všetkých, čo vravia: "Jazyk je naša sila, svojimi perami sa obránime. Kto nám môže rozkazovať?" 6 Jahve hovorí: "Teraz zakročím, lebo vidím útlak biednych a počujem stony úbohých. Darujem slobodu všetkým, čo po nej túžia." 7 Jahveho slová sú jasné ako striebro, prečistené ohňom, zbavené zeminy, sedemkrát pretavené. 8 Jahve, vezmi nás do ochrany, chráň nás vždy pred týmito ľuďmi, 9 lebo bezbožníci si pyšne vykračujú a podliaci sa vyvyšujú medzi ľuďmi.