Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

Dôvera spravodlivého

1 Pre zbormajstra. Dávidov. U Jahveho som našiel ochranu, akože mi môžete hovoriť: "Uleť do hôr ako vtáča?
2 Pozri, ako bezbožníci napínajú luk, a na tetivu kladú šíp, aby za tmy zasiahli statočných ľudí. 3 Keď sa základy rúcajú, čo si počne statočný človek?" 4 Jahve prebýva vo svojom svätom chráme, Jahve má svoj trón na nebesiach. Jeho oči hľadia na svet, jeho pohľad preniká každého človeka. 5 Jahve skúma spravodlivého i bezbožníka, nenávidí toho, kto má rád násilie. 6 Na bezbožníkov spustí dážď žeravého uhlia a síry, plamenným vetrom naplní ich čašu. 7 Lebo Jahve je spravodlivý a miluje spravodlivé skutky, statoční ľudia uzrú jeho tvár.