Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

118. kapitola

Liturgia sviatku Stanov

1 Vzdávajte vďaky Jahvemu, lebo je dobrotivý a jeho láska trvá naveky.
2 Nech hlása vyvolený národ: "Jeho láska trvá naveky." 3 Nech hlásajú všetci Boží kňazi: "Jeho láska trvá naveky." 4 Nech hlásajú všetci bohabojní: "Jeho láska trvá naveky." 5 Keď som Jahveho vzýval v úzkostiach, vypočul ma a vyslobodil. 6 Jahve je so mnou, nebojím sa, čo mi môžu urobiť ľudia? 7 Jahve je so mnou, pomáha mi, víťazne premeriam svojich nepriateľov. 8 Lepšie je utiekať sa k Jahvemu, ako spoliehať sa na človeka. 9 Lepšie je utiekať sa k Jahvemu, ako spoliehať sa na mocných. 10 Národy ma obkľúčili, ale v mene Jahveho ich premôžem. 11 Obkľúčili ma zo všetkých strán, ale v mene Božom ich premôžem. 12 Obkľúčili ma ako vyrojené včely, vzbĺkli navôkol ako plameň v raždí, ale v mene Jahveho ich premôžem. 13 Oborili sa na mňa, aby ma povalili, ale Jahve mi pomohol, 14 dodal mi silu a odvahu, Jahve sa stal mojím záchrancom. 15 Čujte radostné výkriky víťazstva v tábore verných Jahvemu: "Jahveho moc zázračne zasiahla! 16 Božia moc zvíťazila, Božia moc zázračne zasiahla." 17 Nezomriem, ale budem žiť, aby som mohol vyrozprávať Jahveho skutky. 18 Jahve ma vystavil ťažkej skúške, no nevydal ma smrti napospas. 19 Otvorte mi bránu spásy, vojdem poďakovať sa Jahvemu. 20 Je to brána Jahveho, len spravodliví môžu cez ňu vojsť. 21 Ďakujem ti, že si ma vypočul a že si ma zachránil. 22 Kameň, ktorí odhodili stavitelia, stal sa uholným kameňom. 23 Je to Jahveho dielo, je to zázrak v našich očiach. 24 Toto je deň, keď Jahve zakročil, radujme sa a oslavujme! 25 Prosíme ťa, Jahve, dopraj nám spásu, prosíme ťa, Jahve, dožič nám zdaru! 26 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Jahveho; žehnáme vás z Jahveho chrámu. 27 Jahve, náš Boh, je naše svetlo. So zelenými ratolesťami začnite sprievod a kráčajte až k samému oltáru! 28 Ty si môj Boh, vzdávam ti vďaky, ty si môj Boh, zvelebujem ťa. 29 Vzdávajte vďaky Jahvemu, lebo je dobrotivý a jeho láska trvá naveky!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk