Predchádzajúca kapitola

118. kapitola

Liturgia sviatku Stanov

1 Vzdávajte vďaky Jahvemu, lebo je dobrotivý a jeho láska trvá naveky.
2 Nech hlása vyvolený národ: "Jeho láska trvá naveky." 3 Nech hlásajú všetci Boží kňazi: "Jeho láska trvá naveky." 4 Nech hlásajú všetci bohabojní: "Jeho láska trvá naveky." 5 Keď som Jahveho vzýval v úzkostiach, vypočul ma a vyslobodil. 6 Jahve je so mnou, nebojím sa, čo mi môžu urobiť ľudia? 7 Jahve je so mnou, pomáha mi, víťazne premeriam svojich nepriateľov. 8 Lepšie je utiekať sa k Jahvemu, ako spoliehať sa na človeka. 9 Lepšie je utiekať sa k Jahvemu, ako spoliehať sa na mocných. 10 Národy ma obkľúčili, ale v mene Jahveho ich premôžem. 11 Obkľúčili ma zo všetkých strán, ale v mene Božom ich premôžem. 12 Obkľúčili ma ako vyrojené včely, vzbĺkli navôkol ako plameň v raždí, ale v mene Jahveho ich premôžem. 13 Oborili sa na mňa, aby ma povalili, ale Jahve mi pomohol, 14 dodal mi silu a odvahu, Jahve sa stal mojím záchrancom. 15 Čujte radostné výkriky víťazstva v tábore verných Jahvemu: "Jahveho moc zázračne zasiahla! 16 Božia moc zvíťazila, Božia moc zázračne zasiahla." 17 Nezomriem, ale budem žiť, aby som mohol vyrozprávať Jahveho skutky. 18 Jahve ma vystavil ťažkej skúške, no nevydal ma smrti napospas. 19 Otvorte mi bránu spásy, vojdem poďakovať sa Jahvemu. 20 Je to brána Jahveho, len spravodliví môžu cez ňu vojsť. 21 Ďakujem ti, že si ma vypočul a že si ma zachránil. 22 Kameň, ktorí odhodili stavitelia, stal sa uholným kameňom. 23 Je to Jahveho dielo, je to zázrak v našich očiach. 24 Toto je deň, keď Jahve zakročil, radujme sa a oslavujme! 25 Prosíme ťa, Jahve, dopraj nám spásu, prosíme ťa, Jahve, dožič nám zdaru! 26 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Jahveho; žehnáme vás z Jahveho chrámu. 27 Jahve, náš Boh, je naše svetlo. So zelenými ratolesťami začnite sprievod a kráčajte až k samému oltáru! 28 Ty si môj Boh, vzdávam ti vďaky, ty si môj Boh, zvelebujem ťa. 29 Vzdávajte vďaky Jahvemu, lebo je dobrotivý a jeho láska trvá naveky!