Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

117. kapitola

Výzva chváliť

1 Chváľte Jahveho, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia zeme!
2 Mocná je jeho láska voči nám a jeho pravda trvá naveky.