Predchádzajúca kapitola

116. kapitola

Vzdávanie vďaky

1 Milujem Jahveho, lebo vypočul moju naliehavú prosbu;
2 blahosklonne ma počúva, kedykoľvek ho vzývam. 3 Zovreli ma putá smrti, pekelné úzkosti sa ma zmocnili, doľahli na mňa úzkosti a hrôza. 4 Vtedy som vzýval meno Jahveho: "Prosím ťa, Jahve, zachráň ma!" 5 Jahve je milostivý a spravodlivý, náš Boh je plný milosrdenstva, 6 Jahve chráni bezbranných ľudí: bol som celkom zoslabený a pomohol mi. 7 Duša moja, znova sa upokoj, lebo Jahve ma zahrnul dobrodením; 8 zachránil ma od smrti, osušil slzy z mojich očí, zachránil mi nohy od pádu, 9 a tak môžem ďalej kráčať pred Jahveho tvárou a v krajine živých. 10 Bol som si istý, že zahyniem, a bol som veľmi nešťastný. 11 Vo svojej úzkosti som povedal: "Všetci ľudia klamú!" 12 Čím sa odvďačím Jahvemu za všetky jeho dobrodenia? 13 Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Jahveho. 14 Svoje sľuby Jahvemu splním pred všetkým jeho ľudom. 15 V Jahveho očiach je vzácna smrť jeho verných. 16 Ja som tvoj sluha, Jahve, ja som tvoj sluha a syn tvojej slúžky, rozlámal si moje okovy. 17 Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Jahveho. 18 Svoje sľuby Jahvemu splním pred všetkým jeho ľudom 19 v nádvoriach Jahveho chrámu uprostred teba, Jeruzalem.