Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

114. kapitola

Veľkonočný hymnus

1 Keď izraelský ľud vyšiel z Egypta, Jakubov rod z cudzieho národa,
2 Júda sa stal Bohu zasväteným, Izrael jeho kráľovstvom. 3 More to zazrelo a zutekalo, Jordán sa obrátil naspäť, 4 vrchy poskakovali ako baránky a kopce ako jahňatá. 5 Čo ti je more, že ustupuješ, čo ti je, Jordán, že sa obraciaš naspäť? 6 Vrchy, prečo poskakujete ako baránky a vy, kopce, ako jahňatá? 7 Chvej sa, zem, v prítomnosti svojho Pána, v prítomnosti pravého Boha, 8 ktorý mení skalu na jazero a žulové bralo na pramene vôd!