Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

113. kapitola

Bohu slávy a zľutovania

1 Aleluja. Chváľte, Jahveho služobníci, chváľte Jahveho meno!
2 Nech je pochválené Jahveho meno teraz a naveky! 3 Od východu slnka až po jeho západ nech je oslávené meno Jahveho! 4 Jahve je vyvýšený nad všetky národy a jeho sláva prevyšuje nebesia. 5 Kto sa vyrovná Jahvemu, nášmu Bohu, ktorý postavil svoj trón vysoko 6 a láskavo pozerá dolu na nebo a na zem? 7 Slabého povyšuje z prachu a biedneho dvíha zo smetiska, 8 dáva mu zasadať medzi kniežatami, medzi kniežatami svojho národa. 9 Bezdetnú ženu usadzuje v dome ako šťastnú matku detí.