Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

112. kapitola

Chvála spravodlivého

1 Aleluja. Alef Šťastný je človek, ktorý si uctí Jahveho Beta rád zachováva jeho príkazy.
2 Gimel Jeho potomkovia budú mocní v krajine, Dalet požehnané pokolenie spravodlivých. 3 He Hojnosť a bohatstvo v jeho dome Vav jeho zásluha zostane naveky. 4 Zain Je láskavý, súcitný a dobrý, Chet je svetlom vo tmách statočným ľuďom. 5 Tet Dobrý človek sa zľutúva a rád pomáha Jod a svoje veci rozvážne spravuje. 6 Kaf Nič ním neotrasie, Lamed ustavične budú spomínať na spravodlivého. 7 Mem Neobáva sa zlých zvestí, Nun pevné je jeho srdce, lebo sa spolieha na Jahveho. 8 Samek Jeho srdce je bezpečné, nemusí sa báť Ain a nakoniec uvidí pád svojich nepriateľov. 9 Pe Veľkodušne obdarúva chudobných, Cade a jeho zásluha zostane naveky, Kof jeho moc a sláva budú stále rásť. 10 Reš Bezbožní to vidia s rastúcim hnevom Šin a bezmocne škrípu zubami, Tav ale túžby bezbožných vyjdú nazmar.