Predchádzajúca kapitola

110. kapitola

Mesiášovo kňazstvo

1 Dávidov. Žalm. Jahve prehovoril k môjmu Pánovi: "Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku pod tvoje nohy!"
2 Jahve rozšíri zo Sionu moc tvojho žezla: Ujmi sa vlády uprostred svojich nepriateľov! 3 Ty máš kráľovskú hodnosť odo dňa svojho narodenia, žiariš svätosťou od svojho zrodu, od úsvitu svojej mladosti. 4 Jahve slávnostne prisľúbil a svoj sľub nezruší: "Ty si večný kňaz na spôsob Melchizedeka." 5 Boh ti stojí po pravici, v deň svojho súdu rozdrví mocnárov. 6 Kráľ potresce národy, porozráža hlavy nepriateľom a zem sa pokryje mŕtvolami. 7 Z bystriny pri ceste sa napije, a osviežený pozdvihne hlavu.