Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

109. kapitola

Zaklínací žalm

1 Pre zbormajstra. Dávidov. Žalm. Bože, moja chvála, nemlč!
2 Bezbožníci a luhári ma napádajú, podvodníci ma osočujú. 3 Obstali ma, vykrikujú nenávistné slová, bezdôvodne na mňa útočia. 4 Za moju lásku k nim broja proti mne, no ja sa modlím. 5 Zlom sa mi odplácajú za dobro a za lásku nenávisťou. 6 Vraviac: "Pošli na neho zlosyna, žalobcu, aby mu stál po pravici pri súde!" 7 Ale na súde ten bezbožník bude odsúdený a jeho táraniny pripočítajú sa mu za hriech. 8 Nech je namále dní jeho života a jeho úrad nech prevezme iný! 9 Nech sa jeho deti stanú sirotami a jeho manželka vdovou! 10 Nech sa jeho deti túlajú po žobraní, vyhnané z vlastného domu! 11 Nech mu úžerník zhabe celý majetok, nech cudzinci rozchvácu plody jeho práce! 12 Nech mu nikto neprejaví milosrdenstvo, nech sa nikto nezľutuje nad jeho sirotami! 13 Nech jeho rod zanikne, nech jeho meno vymrie v druhom pokolení! 14 Nech Jahve nezabudne na viny jeho predkov, hriechy jeho matky nech nikdy nezotrie! 15 Nech Jahve stále na ne pamätá a nech vyhladí aj spomienku na jeho rod! 16 Lebo mu ani nenapadlo, aby bol voči niekomu láskavý, ale prenasledoval zdeptaného a bezbranného a skleslého na duchu doháňal k smrti. 17 Mal rád preklínanie, nech padne na neho! Nemal rád požehnanie, nech ho ono opustí! 18 Preklínaním sa odieval ako šatom, nech ním presiakne ako voda, nech prenikne až do jeho kostí ako olej; 19 a nech ho kliatba pokryje ako šat, nech ho zovrie ako opasok! 20 Nech takto Jahve odplatí mojim žalobcom a všetkým, čo ma osočujú! 21 Ty však, Jahve, so mnou nalož, ako sluší tvojmu menu, zachráň ma, lebo tvoja láska je dobrotivá! 22 Som biedny a nešťastný, zranený v hĺbke srdca. 23 Strácam sa ako tieň podvečer, ako kobylka odnášaná víchrom. 24 Od postenia sa mi podlamujú kolená, telo mi schradlo od biedneho jedla. 25 Stal som sa im predmetom posmechu, keď ma vidia, pokyvujú hlavou. 26 Pomôž mi, Jahve, môj Bože, zachráň ma pre svoju lásku! 27 Nech ľudia poznajú, že v tom je tvoja ruka, že ty si to na mňa dopustil, Jahve. 28 Nech ma preklínajú, ale ty ma žehnaj! Nech mojich protivníkov zastihne hanba, ale tvoj služobník nech sa raduje! 29 Nech mojich žalobcov pokryje potupa a nech ich hanba zahalí ako plášť! Budem ho velebiť v zhromaždení ľudu. 30 Nech z mojich úst zaznie vrelá vďaka Jahvemu, 31 lebo on si zastal po boku chudáka, aby mu zachránil život pred jeho sudcami.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk