Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

1 Lamed Jahve, prečo si tak ďaleko, prečo sa skrývaš v čase súženia? 2 Keď bezbožník spupne prenasleduje chudáka, nech padne do nástrah, ktoré sám pripravil! 3 (Mem) Bezbožník sa chvastá svojimi vášňami a v chamtivosti zlorečí a pohŕda Jahvem, 4 (Nun) namyslene hovorí: "Boh sa nestará: Boha niet", také sú jeho myšlienky. 5 Jeho správanie je vždy pomýlené, o tvoje zákony sa nestará, pohŕda každým, kto mu odporuje. 6 Myslí si: "Mne sa nič nemôže stať, nikdy ma nestihne nešťastie." 7 (Samek) Pe Ústa má plné kliatby, klamu a vyhrážok, jeho jazyk prináša skazu a násilie. 8 Ain Čaká na postriežke za ohradou a zákerne vraždí nevinného. 9 Striehne na nešťastnú obeť, číha v úkryte ako lev v húštine, číha, aby schytil úbožiaka, pochytí ho, zatiahne do siete. 10 (Cade) Prikrčí sa a vyrúti a nešťastníci padajú do jeho drápov. 11 A potom si myslí: "Boh zabúda, zakrýva si tvár, aby nič nevidel." 12 Kof Povstaň, Jahve, Bože, vystri svoju ruku. nezabúdaj na ubiedených! 13 Bože, ako môže bezbožník tebou pohŕdať a myslieť si, že ty na to nedbáš? 14 Reš Veď ty vidíš naše trápenia i žiale, vidíš všetko a berieš do svojich rúk. Tebe sa zveruje úbožiak, ty si oporou sirôt. 15 Šin Zlom silu bezbožníka a zlosyna, potrestaj jeho zločiny až do posledného! 16 Jahve je kráľom na večné veky, pohanské národy zmizli z jeho krajiny. 17 Tav Jahve, ty vyslyšíš túžby ponížených, vzpružuješ ich srdcia, načúvaš pozorne. 18 Hájiš práva sirôt a utláčaných, aby im už nenaháňal strach človek stvorený zo zeme