Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

108. kapitola

Ranný hymnus a modlitba za národ

1 Pieseň. Žalm. Dávidov.
2 Moje srdce je pokojné, Bože môj, srdce moje je pokojné, budem ti hrať a spievať. 3 Teda hor’ sa, duch môj, rozozvuč sa, harfa a citara, zobudíme rannú zoru! 4 Budem ťa chváliť pred národmi, Jahve, uprostred ľudu budem ti spievať, 5 lebo tvoja láska siaha až po nebesia a tvoja pravda až po oblaky. 6 Bože, ukáž sa vysoko na nebi, nech tvoja sláva zažiari nad celou zemou! 7 Osloboď svojich milovaných, zachráň ich svojou pravicou; vyslyš nás! 8 Boh prehovoril zo svojej svätyne: "S radosťou rozmeriam Sichem, údolie Sukkot rozdelím na podiely. 9 Moje je územie Galaád a Manasses, kraj Efraim je mojou prilbou a Júda mojím kráľovským žezlom. 10 Moab je mi nádobou na umývanie, Edom si podmaním svojím sandálom a nad Filištínskom víťazne zajasám." 11 Kto ma vovedie do opevneného mesta, kto ma privedie do Edomu? 12 Či si nás ty, Bože, neopustil a s naším vojskom už netiahneš do boja? 13 Poskytni nám pomoc proti nepriateľom, lebo ľudská pomoc je klamná. 14 S Bohom budeme udatne bojovať, on pošliape našich nepriateľov.