Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

107. kapitola

Boh zachraňuje človeka z každého nebezpečenstva

1 Ďakujte Jahvemu, lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky.
2 Nech tak hovoria tí, ktorých Jahve vyslobodil, ktorých vyslobodil z moci nepriateľov 3 a priviedol späť z cudzích zemí, z východu a západu, zo severu i juhu. 4 Niektorí blúdili pustými krajinami, nenašli cestu k mestu, kde by sa usadili, 5 boli vyhladnutí, smädní a celkom vysilení. 6 Vo svojej úzkosti kričali k Jahvemu a on ich vyslobodil z útrap. 7 Viedol ich rovnou cestou, až došli do mesta, kde sa mohli usadiť. 8 Nech ďakujú Jahvemu za milosrdnú lásku a za podivné skutky, ktoré učinil kvôli ľuďom, 9 lebo smädných napojil a hladných nasýtil svojimi darmi. 10 Niektorí žili v tme, v tieni smrti, väzni trpiaci v okovách, 11 lebo sa vzopreli proti Božiemu príkazu a pohŕdali zámermi Najvyššieho. 12 Ťažkými prácami boli ubití na duchu, že padali a pomocníka nemali. 13 Vo svojej úzkosti kričali k Jahvemu a on ich vyslobodil z útrap. 14 Vyviedol ich z tmy, z tieňa smrti, a dolámal ich okovy. 15 Nech ďakujú Bohu za milosrdnú lásku a za podivné skutky, ktoré učinil kvôli ľuďom, 16 lebo rozdrúzgal bronzové brány a zlomil železné závory. 17 Niektorí boli hlúpi, lebo sa dali na hriešny život, a za svoje hriechy utrpeli trest, 18 jedlo sa im spriečilo a priblížili sa až k bránam smrti. 19 Vo svojej úzkosti kričali k Jahvemu, a on ich vyslobodil z útrap. 20 Vyslal svoje slovo a uzdravil ich, zachránil ich pred smrťou. 21 Nech ďakujú Jahvemu za milosrdnú lásku a za podivné skutky, ktoré učinil kvôli ľuďom. 22 Nech mu prinesú obety vďaky a nech ospevujú jeho skutky radostnými piesňami. 23 Iní sa vydali loďami na more, na šírych moriach robili obchody. 24 Títo videli Jahveho diela, jeho zázraky na morských hlbinách. 25 Na jeho slovo sa rozpútal búrlivý víchor a vlny zdvihol do výšky. 26 Stúpali k nebu, prepadávali sa do hlbín a duša im zmierala hrôzou; 27 zmietalo nimi, tackali sa ako opití a márna bola ich plavecká zručnosť. 28 Vo svojej úzkosti kričali k Jahvemu a on ich vyslobodil z útrap. 29 Utíšil búrku a zamĺklo vlnobitie. 30 Zaradovali sa veľkej tíšine a on ich doviedol do túženého prístavu. 31 Nech ďakujú Jahvemu za milosrdnú lásku a za podivné skutky, ktoré učinil kvôli ľuďom. 32 Nech ho velebia na zhromaždení ľudu a oslavujú ho v zbore starších. 33 Rieky premenil na púšť, vodné pramene na vyprahnutú pôdu 34 a úrodnú zem na soľnú step pre zlobu jej obyvateľov. 35 Púšť premenil zasa na kraj plný jazier a vyschnutú pôdu na vodné pramene; 36 usadil tam hladujúci ľud a oni si vybudovali mesto na bývanie, 37 obsiali polia, vysadili vinice a zobrali bohatú úrodu. 38 Požehnal ich tak, že sa veľmi rozmnožili a nedovolil, aby sa ich stáda zmenšili. 39 Keď ich zasa bolo málo a boli pokorení, žili v krutej porobe a utrpení, 40 potupou zahrnul tyranov a nechal ich blúdiť neschodnou púšťou, 41 ale úbohého dvíha z jeho biedy a rodiny zveľaďuje ako čriedy oviec. 42 Statoční to vidia a tešia sa, ale zlosynovia zatvoria si ústa. 43 Kto je múdry, nech sa nad tým zamyslí a pochopí veľkú lásku Jahveho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk