Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

104. kapitola

Nádhera stvorenstva

1 Zvelebuj, duša moja, Jahveho! Aký si veľký, Jahve, môj Bože! Odetý si velebou a leskom,
2 zahalený si svetlom ako plášťom. Oblohu si napäl ako stan 3 a nad jej vodami zbudoval si svoje siene, oblaky sú tvojím vozom, lietaš na krídlach vetra. 4 Vietor je tvojím poslom, plamenné blesky sú tvojimi sluhami. 5 Zem si postavil na pevné základy, nepohne sa naveky. 6 Oceánom si ju pokryl ako plášťom a vody zaliali horstvá. 7 Ale na tvoj rozkaz dali sa na útek, zľakli sa tvojho hromového hlasu; 8 prebehli po vrchoch, zbehli sa do dolín, na miesto, ktoré si im vyhradil, 9 určil si im hranice, aby ich neprekročili a znova nezaplavili zem. 10 V úžľabinách dávaš vyvierať prameňom, potokmi sa spúšťajú pomedzi vrchy, 11 napájajú všetku lesnú zver, plaché zvieratá hasia v nich svoj smäd, 12 na ich brehoch hniezdia vtáci, švitoria v korunách stromov. 13 Z neba zavlažuješ vŕšky, sýtiš zem plodmi svojich diel. 14 Dávaš trávu pre dobytok a plodiny pre človeka, aby zo zeme vyťažil si potravu: 15 víno, ktoré obveseľuje srdce človeka, olivový olej, čo mu rozjasňuje tvár, a chlieb, ktorý mu dodáva silu. 16 Hojnosť vlahy majú aj mohutné stromy, libanonské cédre, ktoré Jahve zasadil. 17 Vtáci hniezdia v ich korunách, na ich vrcholcoch bociany si stavajú hniezda. 18 Nebotyčné hory sú domovom kamzíkov, skalné rokle sú útulkom svišťov. 19 Mesiac si stvoril, aby určoval čas, slnku si ukázal, kde má zapadať. 20 Keď rozprestrieš tmu a nastane noc, povylieza všetka divá zver; 21 mladé levy revú po koristi, žiadajú od Boha potravu. 22 Keď slnku rozkážeš vyjsť, utiahnu sa, políhajú si do svojich skrýš. 23 Vtedy človek ide do svojej práce, namáhať sa až do večera. 24 Jahve, nespočetné sú tvoje diela, ako múdro si všetko urobil! Zem je plná tvojich tvorov. 25 Hľa, more, veľké a široké, kde sa hemžia tvory bez počtu, malé i veľké. 26 Plavia sa na ňom lode a obrovské veľryby, ktoré si stvoril, aby sa ním preháňali. 27 Všetko sa spolieha na teba, že im dáš pokrm v pravý čas. 28 Keď im ho dáš, vtedy jedia, keď im dávaš hojne, najedia sa dosýta, 29 ale keď odvrátiš od nich svoju priazeň, ľakajú sa, keď im odnímeš dych, hynú a vracajú sa do prachu, z ktorého vyšli. 30 Keď dýchneš svojho ducha, nové povstávajú, a tak obnovuješ celú zem. 31 Sláva Jahvemu naveky, nech sa Jahve teší svojim dielam! 32 Keď sa prísne pozrie na zem, zem sa zatrasie, keď sa dotkne vrchov, začnú dymiť. 33 Budem spievať Jahvemu, dokiaľ len budem žiť, po celý život budem ho oslavovať. 34 Nech sa mu zapáči táto pieseň, lebo Jahve je moja radosť! 35 Nech sa stratia zo zeme hriešnici, nech je koniec bezbožníkom! Zvelebuj, duša moja, Jahveho! Aleluja!