Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

104. kapitola

Nádhera stvorenstva

1 Zvelebuj, duša moja, Jahveho! Aký si veľký, Jahve, môj Bože! Odetý si velebou a leskom,
2 zahalený si svetlom ako plášťom. Oblohu si napäl ako stan 3 a nad jej vodami zbudoval si svoje siene, oblaky sú tvojím vozom, lietaš na krídlach vetra. 4 Vietor je tvojím poslom, plamenné blesky sú tvojimi sluhami. 5 Zem si postavil na pevné základy, nepohne sa naveky. 6 Oceánom si ju pokryl ako plášťom a vody zaliali horstvá. 7 Ale na tvoj rozkaz dali sa na útek, zľakli sa tvojho hromového hlasu; 8 prebehli po vrchoch, zbehli sa do dolín, na miesto, ktoré si im vyhradil, 9 určil si im hranice, aby ich neprekročili a znova nezaplavili zem. 10 V úžľabinách dávaš vyvierať prameňom, potokmi sa spúšťajú pomedzi vrchy, 11 napájajú všetku lesnú zver, plaché zvieratá hasia v nich svoj smäd, 12 na ich brehoch hniezdia vtáci, švitoria v korunách stromov. 13 Z neba zavlažuješ vŕšky, sýtiš zem plodmi svojich diel. 14 Dávaš trávu pre dobytok a plodiny pre človeka, aby zo zeme vyťažil si potravu: 15 víno, ktoré obveseľuje srdce človeka, olivový olej, čo mu rozjasňuje tvár, a chlieb, ktorý mu dodáva silu. 16 Hojnosť vlahy majú aj mohutné stromy, libanonské cédre, ktoré Jahve zasadil. 17 Vtáci hniezdia v ich korunách, na ich vrcholcoch bociany si stavajú hniezda. 18 Nebotyčné hory sú domovom kamzíkov, skalné rokle sú útulkom svišťov. 19 Mesiac si stvoril, aby určoval čas, slnku si ukázal, kde má zapadať. 20 Keď rozprestrieš tmu a nastane noc, povylieza všetka divá zver; 21 mladé levy revú po koristi, žiadajú od Boha potravu. 22 Keď slnku rozkážeš vyjsť, utiahnu sa, políhajú si do svojich skrýš. 23 Vtedy človek ide do svojej práce, namáhať sa až do večera. 24 Jahve, nespočetné sú tvoje diela, ako múdro si všetko urobil! Zem je plná tvojich tvorov. 25 Hľa, more, veľké a široké, kde sa hemžia tvory bez počtu, malé i veľké. 26 Plavia sa na ňom lode a obrovské veľryby, ktoré si stvoril, aby sa ním preháňali. 27 Všetko sa spolieha na teba, že im dáš pokrm v pravý čas. 28 Keď im ho dáš, vtedy jedia, keď im dávaš hojne, najedia sa dosýta, 29 ale keď odvrátiš od nich svoju priazeň, ľakajú sa, keď im odnímeš dych, hynú a vracajú sa do prachu, z ktorého vyšli. 30 Keď dýchneš svojho ducha, nové povstávajú, a tak obnovuješ celú zem. 31 Sláva Jahvemu naveky, nech sa Jahve teší svojim dielam! 32 Keď sa prísne pozrie na zem, zem sa zatrasie, keď sa dotkne vrchov, začnú dymiť. 33 Budem spievať Jahvemu, dokiaľ len budem žiť, po celý život budem ho oslavovať. 34 Nech sa mu zapáči táto pieseň, lebo Jahve je moja radosť! 35 Nech sa stratia zo zeme hriešnici, nech je koniec bezbožníkom! Zvelebuj, duša moja, Jahveho! Aleluja!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk