Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

103. kapitola

Boh je láska

1 Dávidov. Zvelebuj, duša moja, Jahveho, celým srdcom oslavuj jeho sväté meno!
2 Zvelebuj, duša moja, Jahveho, nezabúdaj na toľké jeho dobrodenia! 3 On mi odpúšťa všetky hriechy a lieči všetky moje neduhy. 4 Chráni ma pred smrťou, obklopuje ma láskou a otcovskou starostlivosťou; 5 môj život napĺňa šťastím, cítim sa mladý ako orol. 6 Jahve koná spravodlivo, utláčaným dopomáha k právu, 7 Mojžišovi zjavil svoje zámery a synom Izraela ukázal svoje veľké činy. 8 Jahve je milosrdný a dobrotivý, zhovievavý a láskyplný, 9 nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa na nás nehnevá natrvalo. 10 Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich vín. 11 Lebo ako sa nebo klenie vysoko nad zemou, tak jeho láska objíma tých, čo ho milujú. 12 Ako ďaleko je východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše hriechy. 13 Ako otec miluje vlastné deti, tak Jahve zahŕňa láskou tých, čo ho milujú. 14 Vie, z čoho sme utvorení, dobre vie, že sme prach. 15 Život človeka je ako tráva, zakvitne ako poľný kvet, 16 dotkne sa ho vietor a už ho niet, nezostane po ňom ani stopy na mieste, kde kvitol. 17 Ale Jahve večnou láskou miluje tých, čo si ho uctievajú, a svojou dobrotou sprevádza aj ich detné deti, 18 ak zachovávajú jeho zmluvu a verne plnia jeho prikázania. 19 Jahve si postavil trón na nebesiach a jeho kráľovstvo objíma vesmír. 20 Oslavujte Jahveho, všetci anjeli, vy mocné bytosti, čo plníte jeho rozkazy a počúvate na jeho slovo. 21 Oslavujte Jahveho, všetky nebeské mocnosti, verní sluhovia, čo plníte jeho vôľu! 22 Oslavujte Jahveho, všetky stvorenia vo všetkých končinách jeho ríše! Zvelebuj, duša moja, Jahveho!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk