Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

103. kapitola

Boh je láska

1 Dávidov. Zvelebuj, duša moja, Jahveho, celým srdcom oslavuj jeho sväté meno!
2 Zvelebuj, duša moja, Jahveho, nezabúdaj na toľké jeho dobrodenia! 3 On mi odpúšťa všetky hriechy a lieči všetky moje neduhy. 4 Chráni ma pred smrťou, obklopuje ma láskou a otcovskou starostlivosťou; 5 môj život napĺňa šťastím, cítim sa mladý ako orol. 6 Jahve koná spravodlivo, utláčaným dopomáha k právu, 7 Mojžišovi zjavil svoje zámery a synom Izraela ukázal svoje veľké činy. 8 Jahve je milosrdný a dobrotivý, zhovievavý a láskyplný, 9 nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa na nás nehnevá natrvalo. 10 Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich vín. 11 Lebo ako sa nebo klenie vysoko nad zemou, tak jeho láska objíma tých, čo ho milujú. 12 Ako ďaleko je východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše hriechy. 13 Ako otec miluje vlastné deti, tak Jahve zahŕňa láskou tých, čo ho milujú. 14 Vie, z čoho sme utvorení, dobre vie, že sme prach. 15 Život človeka je ako tráva, zakvitne ako poľný kvet, 16 dotkne sa ho vietor a už ho niet, nezostane po ňom ani stopy na mieste, kde kvitol. 17 Ale Jahve večnou láskou miluje tých, čo si ho uctievajú, a svojou dobrotou sprevádza aj ich detné deti, 18 ak zachovávajú jeho zmluvu a verne plnia jeho prikázania. 19 Jahve si postavil trón na nebesiach a jeho kráľovstvo objíma vesmír. 20 Oslavujte Jahveho, všetci anjeli, vy mocné bytosti, čo plníte jeho rozkazy a počúvate na jeho slovo. 21 Oslavujte Jahveho, všetky nebeské mocnosti, verní sluhovia, čo plníte jeho vôľu! 22 Oslavujte Jahveho, všetky stvorenia vo všetkých končinách jeho ríše! Zvelebuj, duša moja, Jahveho!