Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

102. kapitola

Modlitba v nešťastí

1 Modlitba za nešťastného, ktorý vo svojej skľúčenosti vylieva svoj žiaľ pred Jahvem.
2 Jahve, vypočuj moju modlitbu a moje volanie o pomoc nech dôjde ku tebe, 3 neskrývaj mi svoju priazeň, keď som v trápení, skloň sa ku mne, keď ťa prosím, a rýchlo ma vyslyš. 4 Veď moje dni sa tratia ako dym, celé telo mi horí ako v ohni, 5 uschýnam ako skosená tráva, takže zabúdam jesť svoj chlieb. 6 Od dlhého kvílenia na kosti mi prischla koža, 7 kvílim ako sova na púšti, ako kuvik na rumovisku. 8 Bez spánku vzdychám ako osamelé vtáča na streche. 9 Moji nepriatelia ma tupia celý deň a vo svojej zúrivosti ma preklínajú. 10 Ako popol je chlieb, ktorý jedávam, a do nápoja miešam svoje slzy, 11 pre tvoj hnev a rozhorčenie, lebo si ma zdvihol a odhodil od seba. 12 Moje dni sa tratia ako deň v súmraku a ja uschýnam ako tráva. 13 Ale ty, Jahve, tróniš večne a tvoje meno je známe všetkým pokoleniam. 14 Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo prišiel čas, aby si sa nad ním zmiloval, teraz je ten pravý čas. 15 Tvojim verným sú vzácne aj kamene jeho zboreniska, žialia nad jeho troskami. 16 Všetky národy budú uctievať Jahveho meno a tvoju slávu všetci králi zeme, 17 keď Jahve znova vybuduje Sion a zaskvie sa vo svojej sláve. 18 Skloní sa k prosbám opusteného, nepohrdne jeho modlitbami. 19 Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby aj nový ľud chválil Boha, 20 že Jahve zhliadol zo svojej svätyne na výsostiach a z neba pozrel na zem, 21 aby vypočul nárek zajatcov a odsúdených na smrť prepustil na slobodu; 22 aby Jahveho meno bolo na perách obyvateľov Siona a v Jeruzaleme oslavovali Boha, 23 keď sa zjednotia národy a ríše, aby slúžili Jahvemu. 24 Sily sa mi podlomili v mužnom veku, skrátil si dni môjho života. 25 Prosím ťa, Bože môj, neber ma v najlepších rokoch, veď tvoje roky trvajú cez všetky pokolenia. 26 Pradávno si položil všetky základy zeme a nebo je tvojím dielom. 27 Ony sa pominú, ale ty zostávaš, zostarnú ako šaty, odhodíš ich ako plášť a zaniknú. 28 Ale ty si naveky ten istý a tvoje roky sú bez konca. 29 Deti tvojich sluhov budú žiť v pokoji a ich potomstvo bude stále nažívať pod tvojou ochranou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk