Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

102. kapitola

Modlitba v nešťastí

1 Modlitba za nešťastného, ktorý vo svojej skľúčenosti vylieva svoj žiaľ pred Jahvem.
2 Jahve, vypočuj moju modlitbu a moje volanie o pomoc nech dôjde ku tebe, 3 neskrývaj mi svoju priazeň, keď som v trápení, skloň sa ku mne, keď ťa prosím, a rýchlo ma vyslyš. 4 Veď moje dni sa tratia ako dym, celé telo mi horí ako v ohni, 5 uschýnam ako skosená tráva, takže zabúdam jesť svoj chlieb. 6 Od dlhého kvílenia na kosti mi prischla koža, 7 kvílim ako sova na púšti, ako kuvik na rumovisku. 8 Bez spánku vzdychám ako osamelé vtáča na streche. 9 Moji nepriatelia ma tupia celý deň a vo svojej zúrivosti ma preklínajú. 10 Ako popol je chlieb, ktorý jedávam, a do nápoja miešam svoje slzy, 11 pre tvoj hnev a rozhorčenie, lebo si ma zdvihol a odhodil od seba. 12 Moje dni sa tratia ako deň v súmraku a ja uschýnam ako tráva. 13 Ale ty, Jahve, tróniš večne a tvoje meno je známe všetkým pokoleniam. 14 Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo prišiel čas, aby si sa nad ním zmiloval, teraz je ten pravý čas. 15 Tvojim verným sú vzácne aj kamene jeho zboreniska, žialia nad jeho troskami. 16 Všetky národy budú uctievať Jahveho meno a tvoju slávu všetci králi zeme, 17 keď Jahve znova vybuduje Sion a zaskvie sa vo svojej sláve. 18 Skloní sa k prosbám opusteného, nepohrdne jeho modlitbami. 19 Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby aj nový ľud chválil Boha, 20 že Jahve zhliadol zo svojej svätyne na výsostiach a z neba pozrel na zem, 21 aby vypočul nárek zajatcov a odsúdených na smrť prepustil na slobodu; 22 aby Jahveho meno bolo na perách obyvateľov Siona a v Jeruzaleme oslavovali Boha, 23 keď sa zjednotia národy a ríše, aby slúžili Jahvemu. 24 Sily sa mi podlomili v mužnom veku, skrátil si dni môjho života. 25 Prosím ťa, Bože môj, neber ma v najlepších rokoch, veď tvoje roky trvajú cez všetky pokolenia. 26 Pradávno si položil všetky základy zeme a nebo je tvojím dielom. 27 Ony sa pominú, ale ty zostávaš, zostarnú ako šaty, odhodíš ich ako plášť a zaniknú. 28 Ale ty si naveky ten istý a tvoje roky sú bez konca. 29 Deti tvojich sluhov budú žiť v pokoji a ich potomstvo bude stále nažívať pod tvojou ochranou.