Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

102. kapitola

Modlitba v nešťastí

1 Modlitba za nešťastného, ktorý vo svojej skľúčenosti vylieva svoj žiaľ pred Jahvem.
2 Jahve, vypočuj moju modlitbu a moje volanie o pomoc nech dôjde ku tebe, 3 neskrývaj mi svoju priazeň, keď som v trápení, skloň sa ku mne, keď ťa prosím, a rýchlo ma vyslyš. 4 Veď moje dni sa tratia ako dym, celé telo mi horí ako v ohni, 5 uschýnam ako skosená tráva, takže zabúdam jesť svoj chlieb. 6 Od dlhého kvílenia na kosti mi prischla koža, 7 kvílim ako sova na púšti, ako kuvik na rumovisku. 8 Bez spánku vzdychám ako osamelé vtáča na streche. 9 Moji nepriatelia ma tupia celý deň a vo svojej zúrivosti ma preklínajú. 10 Ako popol je chlieb, ktorý jedávam, a do nápoja miešam svoje slzy, 11 pre tvoj hnev a rozhorčenie, lebo si ma zdvihol a odhodil od seba. 12 Moje dni sa tratia ako deň v súmraku a ja uschýnam ako tráva. 13 Ale ty, Jahve, tróniš večne a tvoje meno je známe všetkým pokoleniam. 14 Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo prišiel čas, aby si sa nad ním zmiloval, teraz je ten pravý čas. 15 Tvojim verným sú vzácne aj kamene jeho zboreniska, žialia nad jeho troskami. 16 Všetky národy budú uctievať Jahveho meno a tvoju slávu všetci králi zeme, 17 keď Jahve znova vybuduje Sion a zaskvie sa vo svojej sláve. 18 Skloní sa k prosbám opusteného, nepohrdne jeho modlitbami. 19 Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby aj nový ľud chválil Boha, 20 že Jahve zhliadol zo svojej svätyne na výsostiach a z neba pozrel na zem, 21 aby vypočul nárek zajatcov a odsúdených na smrť prepustil na slobodu; 22 aby Jahveho meno bolo na perách obyvateľov Siona a v Jeruzaleme oslavovali Boha, 23 keď sa zjednotia národy a ríše, aby slúžili Jahvemu. 24 Sily sa mi podlomili v mužnom veku, skrátil si dni môjho života. 25 Prosím ťa, Bože môj, neber ma v najlepších rokoch, veď tvoje roky trvajú cez všetky pokolenia. 26 Pradávno si položil všetky základy zeme a nebo je tvojím dielom. 27 Ony sa pominú, ale ty zostávaš, zostarnú ako šaty, odhodíš ich ako plášť a zaniknú. 28 Ale ty si naveky ten istý a tvoje roky sú bez konca. 29 Deti tvojich sluhov budú žiť v pokoji a ich potomstvo bude stále nažívať pod tvojou ochranou.