Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

101. kapitola

Zrkadlo kniežat

1 Dávidov. Žalm. Zaspievam ti pieseň, Jahve, o láske a spravodlivosti.
2 Chcem si počínať múdro a bezúhonne, buď mi na pomoci! Vo svojom dome budem žiť počestne. 3 Nestrpím zlé skutky pred svojím zrakom, nenávidím tých, čo páchajú zlo, nepripustím ich k sebe. 4 Falošné srdce nech sa odo mňa vzdiali, o zločincovi nechcem ani počuť. 5 Umlčím toho, čo šíri nepravdy o blížnom, nestrpím človeka, čo iným pohŕda a o sebe vysoko zmýšľa. 6 Za spoločníkov si vyvolím najstatočnejších ľudí v krajine; mojimi pomocníkmi budú ľudia bezúhonného života. 7 Podvodníci nebudú bývať v mojom dome, luhári nenájdu miesto v mojej spoločnosti. 8 Deň čo deň budem stíhať všetkých bezbožníkov v krajine, vyženiem všetkých zločincov z Jahveho mesta.