Predchádzajúca kapitola

100. kapitola

Výzva chváliť

1 Žalm. Na vzdávanie vďaky. Oslavujte Jahveho, všetci ľudia zeme.
2 Slúžte Jahvemu s radosťou, s plesaním predstúpte pred jeho tvár! 3 Nezabúdajte, že Jahve je Boh! On nás utvoril, patríme jemu, sme jeho ľud, ovečky, o ktoré sa stará. 4 Vstupujte do jeho chrámu s piesňami vďaky, do jeho nádvorí s chválospevmi, ďakujte mu a zvelebujte jeho meno! 5 Jahve je dobrý, jeho láska trvá večne a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.