Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

1 Noc čo noc na svojom lôžku túžila som po tom, ktorého z tej duše milujem, túžila som po ňom, ale neprišiel. 2 "Nuž vstanem, mesto pochodím, po uliciach a námestiach budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem." Hľadala som ho, ale nenašla. 3 Stretli ma strážcovia, ktorí sú v meste na obnôcke: "Nevideli ste toho, ktorého z tej duše milujem?" 4 Len čo som od nich poodišla, našla som toho, ktorého z tej duše milujem. Chytila som ho a viac ho nepustím, kým ho nevovediem do domu svojej matky, do komôrky rodičky svojej. 5 Zaprisahám vás, dcéry jeruzalemské, na gazely a srnky v poli, nerušte, nebuďte moju lásku, kým sa jej samej nezapáči. 6 Čože sa to dvíha na púšti ako stĺpy dymu z horiacej myrhy a kadidla a všelijakých cudzozemských voňaviek? 7 Hľa, to Šalamúna nesú na nosidlách! Šesťdesiat vybraných bojovníkov Izraela tvorí jeho sprievod. 8 Všetci vedia zaobchádzať s mečom, radom samí bohatieri. Každý má pri boku meč proti nočným prepadom. 9 Nosidlá si dal urobiť Šalamún z libanonského dreva, na ne pripevniť 10 stĺpiky zo striebra, operadlo zo zlata, sedadlo z purpuru s výšivkami lásky jeruzalemských dievčat. 11 Vyjdite, dcéry sionské, privítať kráľa Šalamúna, zdobeného korunou, ktorou ho korunovala jeho mať v deň jeho svadby, v deň jeho veľkej radosti!